அவமதிப்படையும் முதியவர்களுக்கு உதவுவதற்கு என்றே '1253' ஹெல்ப் லைன் உள்ளது. தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் உள்ளவர்கள் '1800 180 1253' என்ற எண்களுக்குத் தொடர்பு கொள்ளலாம்

மேலும்


முதியோர்கள் ஆலோசனைக்கு 104 சேவை!

Fri, 03 Jul 2015

முதியவர்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல், மிரட்டல் போன்றவை குறித்தும்

தமிழ்நாடு அரசு முதியோர் உதவித் தொகை

Mon, 25 May 2015

சம்பந்தப்பட்ட வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் அந்த விண்ணப்பத்தை அளிக்க வேண்டும்.

மேலும் சில பகுதிகள்
உடல் நலம்
குழந்தைகள்
டீன் ஏஜ்
மன நலம்
இயற்கை மருத்துவம்


மாணவர் ஜோன்

ஹாய் மதன்© 2016 Jannal
All Rights Reserved.


Back to Top