மனதிற்குள் தேவையில்லாதவற்றை நினைத்து குழம்பும்நிலை உருவாகும்.

மேலும்


டீன் ஏஜ் பருவத்தினரைக் கையாள்வது எப்படி?

Thu, 16 Apr 2015

டீன் ஏஜுக்கு அலர்ஜியான விஷயங்களில் முதலிடம் அறிவுரை..

மேலும் சில பகுதிகள்
உடல் நலம்
குழந்தைகள்
முதியோர்
மன நலம்
இயற்கை மருத்துவம்


மாணவர் ஜோன்

ஹாய் மதன்© 2016 Jannal
All Rights Reserved.


Back to Top