சர்க்கரை வியாதி போலவோ அல்லது இருதய நோய் போலவோ இதற்கு தடுப்புமுறைகள் கிடையாது.

மேலும்


மேலும் சில பகுதிகள்
உடல் நலம்
குழந்தைகள்
முதியோர்
டீன் ஏஜ்
இயற்கை மருத்துவம்


மாணவர் ஜோன்

ஹாய் மதன்© 2016 Jannal
All Rights Reserved.


Back to Top