நண்பர்களாகவும், தம்பதிகளாகவும், பெற்றோர்களாகவும், ஒருவருக்கொருவர் நலம் விரும்பிகளாகவும் 18 வருடங்கள் இணைந்திருத்தல்

நண்பர்களாகவும், தம்பதிகளாகவும், பெற்றோர்களாகவும், ஒருவருக்கொருவர் நலம் விரும்பிகளாகவும் 18 வருடங்கள் இணைந்திருத்தல். பயணம் வளர்ச்சி, புரிதல், சரிசெய்தல் மற்றும் மாற்றியமைத்தல். இன்று நாம் நமது பாதைகள் பிரியும் இடத்தில் நிற்கிறோம்.

நண்பர்களாகவும், தம்பதிகளாகவும், பெற்றோர்களாகவும், ஒருவருக்கொருவர் நலம் விரும்பிகளாகவும் 18 வருடங்கள் இணைந்திருத்தல்

 

ஐஸ்வர்யாவும் நானும் ஒரு ஜோடியாகப் பிரிந்து தனி நபர்களாக எங்களைப் புரிந்து கொள்ள நேரம் ஒதுக்க முடிவு செய்தோம். தயவு செய்து மரியாதை அல்லது முடிவுகளை எடுக்கவும், இதை சமாளிக்க தேவையான தனியுரிமையை எங்களுக்கு வழங்கவும்.

- Advertisment -

Latest